Andre vassdrag

Lundebyvassdraget tilbyr godt gjeddefiske i mindre innsjøer og Elgåvassdraget byr på et godt ørretfiske nær grensa til Sverige.

Klikk på de ulike fiskeområdene under for mere info:

Kontakt: post@ufas.no

Adresse: Storgata 55, 1870 Ørje

©2020 av Utmarksforvaltningen AS