Fiskekort

Felles fiskekort for hele Haldenvassdraget kan kjøpes her:

Fiskekort for Glomma (sør for øyeren og lite strekke nord) kan kjøpes her:

Fiskekort for Vorma (og mer av Glomma nord for Øyeren) kan kjøpes her:

Fiskekort for Kampåa kan kjøpes her:

Fiskekort for Vestfjella kan kjøpes her:

Fiskekort for Fjella: Inatur tilbyr fiskekort for Degernes sin del av Fjella:

Ellers kan man kjøpe fiskekort for Marker kommune sin del av Fjella på Nilsen sport og elektrisk, tlf. 69811144

Og for Trømborgfjella (nordvest) får man kjøpt fiskekort på G-sport Mysen, tlf. 69893840

 

Fiskekort for Isesjø (Sarpsborg), Lundebyvassdraget (Indre Østfold) og Elgåvassdraget (Halden): Ta kontakt med kommunen for fiskekort bestemmelser

Kontakt: post@ufas.no

Adresse: Storgata 55, 1870 Ørje

©2020 av Utmarksforvaltningen AS