Fiskekort

Felles fiskekort for hele Haldenvassdraget

Fiskekort for Glomma (sør for øyeren og lite strekke nord)

Fiskekort for Vorma og mer av Glomma nord for Øyeren

Fiskekort for Vorma vest

Fiskekort for Kampåa

Fiskekort for Vestfjella

Fiskekort for Fjella: Inatur tilbyr fiskekort for Degernes sin del av Fjella

Ellers kan man kjøpe fiskekort for Marker kommune sin del av Fjella på Nilsen sport og elektrisk, tlf. 69811144.

Og for Trømborgfjella (nordvest) får man kjøpt fiskekort på G-sport Mysen, tlf. 69893840.

Fiskekort for Isesjø (Sarpsborg), Lundebyvassdraget (Indre Østfold) og Elgåvassdraget (Halden): Ta kontakt med kommunen for fiskekortbestemmelser.